Polityka jakości
Kontrola jakości
 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o naszej firmie podaj swój adres email  
 
Strona główna > Jakość > Polityka jakości > drukuj
Polityka jakości

Zadowolenie Naszych Klientów traktujemy jako miarę do oceny produkowanych przez nas wyrobów oraz niezbędny warunek rozwoju i utrzymania mocnej pozycji na rynku.

 

Cel ten realizujemy poprzez:

  • spełnianie uzgodnionych wymagań Naszych Klientów,
  • terminową realizację zamówień,
  • wybór kwalifikowanych dostawców i konstruktywną współpracę z nimi w dążeniu do wspólnego spełnienia wszystkich uzgodnionych wymagań Klienta,
  • systematyczne unowocześnianie parku maszynowego,
  • włączanie i motywowanie wszystkich pracowników do ciągłej poprawy jakości produkowanych wyrobów,
  • kształtowanie przekonań, że za jakość, wizerunek i markę firmy odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i przy każdym kontakcie z Klientem, 
  • badanie stopnia zadowolenia Klientów,
  • zwiększenie wartości sprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu kosztów,
  • sukcesywne podnoszenie kwalifikacji personelu.